Kalite Danışmanlığı

İşletmemiz kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

 • IATF 16949:2016
 • AS9100 D
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 27001
 • ISO 50001
 • VDA 6.3
 • TPM
 • 5S
 • Ford Q1

vb. sistemlere entegre olmak için kurumunuza özel danışmanlık hizmetleri gerçekleştirebilmekteyiz.

Danışmanlık hizmetimizi planlarken,

 • a.   Firmanızın bulunduğu il, bölge
 • b.   Çalışan sayısı
 • c.   Süreç sayısı
 • d.   Kapsamınız
 • e.   Birden fazla lokasyonun kapsamınızda olup olmaması (başka bir yerde bulunan deponuz, tasarım merkeziniz veya sevkiyat merkeziniz vb.)
 • f.   Kurumunuzun tasarım sorumluluğu olup olmaması
 • g.  Mevcut kalite belgeleriniz ve bunların etkin şekilde ne kadar yönetildiği
 • h.  Mevcut müşterileriniz ve bu müşterilerinizin içerisinde OEM olup olmaması
 • i.   Mevcut müşterilerinizin özel istekleri

gibi konular dikkate alınmakta ve danışmanlık adam/gün sayısı belirlenmektedir.  

Danışmanlık planı belirlendikten sonra plan dahilinde belirtilen her süreç danışmanlığa dahil edilmekte ve ziyaretler genel olarak iki haftada bir, 1 gün yada 2şer gün ard-arda olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurumunuzun içinde bulunduğu yoğunluk göz önüne alınarak bu kapsam ayda 1 kez 2şer gün ard-arda olarakda gerçekleştirilebilmektedir.

Danışmanlık faaliyetlerimiz; danışmanlığın yapıldığı standart şartları, müşteri özel istekleriniz, işletmenizin kendi içinde uygulamayı öngördüğü kurallar ve yasal şartlarınız olmak üzere bu 4 ana başlığın uyumlu bir şekilde süreçlerinize entegrasyonu şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmet ilgili konularda baş denetçi olan veya konusunda uzman olan personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hizmet detayları ile ilgili bilgi almak için  info@ritimyonetim.com  adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Not:  İşletmemiz danışmanlık kapsamında müşteri için özel doküman (talimat, prosedür yazma, süreç oluşturma vb.) hazırlama hizmeti vermemektedir. Danışmanlık süresi boyunca her süreçten/bölümden bir sorumlu atanmalı ve bu sorumlu ilgili süreç için danışmanlık süresi boyunca belirtilen aksiyonların gerçekleştirilmesinden sorumlu olmalıdır. Bu aksiyonların neler olduğu ve nasıl yapılması gerektiği, danışmanlarımız tarafından, danışmanlık süresi boyunca tek-tek ve detaylıca tariflenmektedir. Tüm süreç danışmanlıkları tamamlandıktan sonra aksiyonların uygun şekilde gerçekleştirilip  gerçekleştirilmediği tarafımızdan kontrol edilmekte ve danışmanlığın amaca uygun şekilde sonuçlandırılması sağlanmaktadır.