Teknik Eğitimler

Teknik Eğitimler

 • POKA-YOKE Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletme içerisinde hata önleme yöntemlerinin anlaşılması ve doğru şekilde yönetilmesidir.

 • ISO Geometrik Toleranslandırma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Tasarımcılar, ölçmeciler, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için geometrik toleranslandırma kavramlarını kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak.

 • Boyutsal Toleranslandırma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Teknik resimde ölçülendirmelerde kullanılan boyutsal toleransların kullanıma yönelik olarak öğrenilmesi. Fonksiyonel ölçülerde toleranslandırmanın kullanımı. Standart tolerans sistemlerini kullanıma yönelik olarak öğrenmek.

 • Ölçme Kontrol Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Boyutsal ölçme ve kontrol araçlarının tanınmak, kullanma bilgi ve becerisi kazanmak.Amaca uygun ölçme ve kontrol araçlarının belirlenmesi ve seçilmesi için gereken bigiye sahip olmak. Ölçme ve kontrol araçlarının güvenirliğinin izlenebilmesi.

 • Teknik Resim Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Teknikte ortak dil Teknik resim. Tasarımcılar, ölçmeciler, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için teknik resim iletişimin temel şartıdır. Katılımcıların teknik resmi kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını buna bağlı olarak ortak bir dil oluşturmak ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak eğitimin amacıdır.

 • Fonksiyonel Teknik Analiz Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Bileşenler tarafından yerine getirilen teknik işlevleri tanımlamak,Ürün bileşenlerinin birbirine karşı oynadıkları rolü tanımlamak,ullanıcı tarafından beklenen rolü tanımlamak,Ürünü en iyi maliyet ve kabul edilebilir bir risk düzeyi ile elde etmek amacı ile tasarımı yönlendirmek.

 • Ölçüm Belirsizliği Hesapları Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Ölçüm belirsizliği ve kalibrasyon kavramlarını anlayarak, her ölçümde olan belirsizliği ölçüm sonuçlarına eklemek. Kalibrasyon uygunluk kararı vererek gerçeği ölçmeye yaklaşmak. Belirsizlik hesaplarını yapmak için uygulamaya yönelik beceri sahibi olmak.

 • Kot Zincirleri Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Boyutsal ölçülerin sürekliliğinin ve bu sürekliliğin zincirleme etkilerini analiz ederek, tasarım, üretim, planlama, ölçme ve değerlendirme konularında çalışanlara kullanılabilir uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.

 • Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Doğru maliyet ve fiyat analizinin yapılarak işletmelerdeki potansiyel kayıpların önlenmesi ve rekabetçi fiyat verilebilmesidir.

 • Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği

  Eğitimin Amacı

  Ölçüm belirsizliği ve kalibrasyon kavramlarını anlayarak, her ölçümde olan belirsizliği ölçüm sonuçlarına eklemek. Kalibrasyon uygunluk kararı vererek gerçeği ölçmeye yaklaşmak. Belirsizlik hesaplarını yapmak için uygulamaya yönelik beceri sahibi olmak.