Kurumsal Mentorluk Gelişim Programı

Kurumsal Mentorluk Gelişim Programı

Programın Amacı:
Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılıklarını artırılması için kullanabileceğiniz kariyer yönetiminde kullanılan kurumsal araçlardan birisidir. Bu program ile; programa katılım sağlayacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. 

Mentorluk, çalışanın kariyer eğitimi ve gelişiminde, özellikle ilk ve orta kariyer aşamasında onu örgüte sosyalize etmede kullanılan önemli bir araçtır. Mentorluk Programı’mızda katılımcılar, kariyer gelişimlerinin sağlanması, uygulama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, gelişime açık yönlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacaklardır. Ayrıca mentorluk uygulaması, bireysel çaba, birlikte öğrenme, paylaşım ve fikir birliği için de önemli bir fırsattır.

Kariyer yönetimi çalışmaları kapsamında, deneyimli bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye (menti-danışan) aktardığı, ona örnek olduğu, kendi kararlarını bilinçli olarak vermesini teşvik ettiği ve gelişim ilişkisi kurduğu bu süreçte Mentorluk programının etkisi büyüktür. İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara veya yeni bir sorumluluk / terfi üstlenen kişilere daha sık uygulanmaktadır.

Programın Katılımcıya Kazandırdığı Yetkinlikler:

 • İletişim ve İlişki Yönetimi 
 • İfade Becerisi
 • İkna Etme
 • İş Yönetimi
 • Sonuç Odaklılık
 • Değişime Yardımcı Olma
 • Vizyon Oluşturma ve Strateji Geliştirme
 • Etkin Geribildirim ve ileribildirim Sunma
 • Kişisel Liderlik
 • Analitik Düşünce
 • Hedef Odaklılık 
 • Öz Yönetimli Öğrenme ve Gelişme
 • Değişime Yardımcı Olma / Uyum Sağlama
 • Yaratıcı Düşünme

Programın Sağladığı Faydalar:

 • Kurumsal kültür ve değerlerin aktarılması ile sürdürülebilir olma 
 • Çalışan motivasyonunun artırılması ile birlikte kurumsal performans artışı
 • Kişisel farkındalık kazanma ve gelişimi sahiplenme
 • Kurumsal değişim ve gelişimin daha hızlı ve etkin yönetilmesi 
 • Adaptasyonunun hızlandırılması ve aidiyet duygusunun artması
 • Mentorluk yönetim becerilerinin gelişmesi

Program İçeriği :

 • Mentorluk Nedir?
 • Mentorluk Kurumsal Yapıda Nasıl Bir Fayda Sağlar?
 • Mentorluk Programı’nın Temel Prensipleri Nedir?
 • Mentor’un Organizasyon İçindeki Rolü 
 • Etkin Mentor’un Özellikleri
 • Koçluk ve Mentorluk Farkı
 • Mentor’dan Beklenen Davranış ve Beceriler
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi 
  • Farklı Profiller İle İletişim
  • Proaktivite Modeli
  • Olaylar – Tepkilerimiz
 • Öğrenme Tarzına Uygun Yönlendirme 
 • İnsan Doğasını Anlama
  • Öz Bilinç 
  • Duygu Yönetimi
  • Eylem 
  • Empati 
  • İlişkileri Sürdürebilme
 • Mentorluk Becerileri 
  • Derin Dinleme 
  • Yönlendirme
  • Güçlü Soru Sorma 
  • Rica / Talepte Bulunma
  • Odakta Tutma 
  • Cesaretlendirme 
 • Mentorluk Görüşmesi Öncesi Hazırlık 
 • İlk Görüşme Ortamı – Örnek Diyaloglar
 • Mentorluk Süreci ve Akışı
 • Mentorluk’ta Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?
 • Mentorluk İlişkisinin Tasarımı  
 • Mentorluk Araçları ve Kullanımı
  • Yaşam Çemberi 
  • Yetkinlik Çemberi ile Gündem Tespiti 
  • Değerler Analizi 
  • Hedef Belirleme 
  • Eylem Planı Hazırlama 
  • Harekete Geçirme 
  • Uygulama: Mentorluk Görüşmeleri (Demo Uygulamalar) (Mentor – Menti canlandırmaları)
 • Sürekli Öğrenmeyi Teşvik Etme
 • Mentorluk Görüşme Takip Süreci

Eğitim Yöntemi: 

Mentorluk programı, interaktif, katılımcılara yeni teknikler ve uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir eğitim programıdır. Grup aktiviteleri, rol canlandırma, vaka çalışmaları ve bireysel profillerin belirlenmesine yönelik testler/envanter uygulamaları ile desteklenmektedir.

Kimler Katılabilir: Orta Kademe Yöneticiler / Üst Kademe Yöneticiler yada bu süreçte farkındalık sağlamak isteyen profesyoneller.
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 14 kişi
Program Süresi:  2 gün

 


 

MENTİLER İÇİN GELİŞİM PROGRAMI

Programın Amacı :

Sürece dahil olacak mentilerin, mentorluk sisteminden maksimum verim sağlayabilmeleri için program hakkında bilinçlenmeleri ve bireysel gelişim gündemlerini saptayabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. 

Programın Menti’ye Kazandırdığı Yetkinlikler : 

 • Farkındalık Sağlama
 • Potansiyelini Keşfetme
 • Kişisel Liderlik
 • İfade Becerisi
 • Özyönetim 
 • Sonuç odaklılık 
 • Planlama ve Organize Etme
 • Proaktif Düşünme
 • İnisiyatif Alabilme
 • Stresi Yönetme 

Program İçeriği :

 • Mentorluk Nedir?
 • Mentorluk Sürecinin Organizasyon İçindeki Rolü
 • Mentorluk Çalışanlara (Menti’lere) Ne Gibi Katkı Sağlar? 
 • Mentorluk Sürecinde Menti’nin Sorumlulukları  
 • Etkin Menti Olmanın Yolları Nelerdir?
 • Öğrenme Düzeyleri
 • Duygusal Zekanın Temel Boyutları 
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi 
 • Eylem Planı Ne Kazandırır?
 • Geri Bildirime Açık Olmanın Önemi 
 • Yetkinlik Çemberi ve Gelişim Hedefi Belirleme 
 • Uygulama Atölyesi: 
  • Hedef Geliştirme / Eylem Planları Çalışması 
  • Geribildirim Verme
  • Mentorluk Araçlarını Kullanabilme 
  • Mentorluk Görüşmelerine Hazırlık Demo Uygulamaları (Mentor – Menti canlandırmaları)

Eğitim Yöntemi:  

Programda, Mentorluk süreci hakkında teorik bilgi, grup çalışmaları, rol ve vaka çalışmaları  ve uygulamalar şeklinde aktarılmaktadır.  

Program Süresi:  1 gün 
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 14 – 16 kişi