Otomotiv Eğitimleri

Otomotiv Eğitimleri

 • Proje Yönetimi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İyi bir proje yönetimi için, yapılabilirlik aşamasından proje planlama süreci dahil olmak üzere etkin bir proje yönetimi uygulaması yapabilmek.

 • IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  IATF 16949 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standartın beklentilerinin anlaşılması ve müşteri özel istekleri ile standart arasında bağın kurulması.

 • VDA AIAG Tasarım FMEA Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Tasarım girdilerinin DFMEA süreci içerisinde etkin şekilde anlaşılmasını sağlamak. Ürün güvenlik şartlarını değerlendirmek ve yeni yayınlanan VDA AIAG tasarım fmea çerçevesinde DFMEA uygulayabilmek. Özel karakteristik yönetimi anlamak ve müşteri özel isteklerinin etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

 • VDA AIAG Proses FMEA Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Proses girdilerinin PFMEA süreci içerisinde etkin şekilde anlaşılmasını sağlamak. Ürün güvenlik şartlarını değerlendirmek ve yeni yayınlanan VDA AIAG Proses Fmea çerçevesinde etkin uygulama yapabilmek. Özel karakteristik yönetimi anlamak ve müşteri özel isteklerinin etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak.

 • Reverse FMEA Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Müşteri özel istekleri ve FIEV Reverse FMEA Guide çerçevesinde etkin bir Reverse FMEA uygulaması yapabilmek.

 • SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Dağılım, yayılım, proses yeterliliği, proses kararlılığı, aşırı ayar gibi kavramların anlaşılması ve Cp, Cpk, Pp, Ppk ilişkini anlamak. İstatistiksel tekniklere hakim olmak.

 • APQP ve PPAP Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İyi bir proje yönetimi için, yapılabilirlik aşamasından proje planlama süreci dahil olmak üzere etkin bir proje yönetimi uygulaması yapabilmek ve ürün dosyası gerekliliklerinin anlaşılmasını sağlayarak müşteri özel isteklerinin etkin şekilde değerlendirmesini sağlamak.

 • MSA Ölçüm Sistemleri Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  AIAG MSA referans kitapçığı çerçevesinde MSA uygulamalarının sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak

 • Makine FMEA Eğitimi (Machinery FMEA)

  Eğitimin Amacı

  Kavram tasarımı aşamasından itibaren üründen beklenen özelliklerin normalize edilerek makine tasarımı aşamasında blok diagramların oluşturulması ve diagramlara göre makine fonksiyonel özelliklerinin belirlenerek Makine FMEA metodolojisinin uygulanması.

 • Kontrol Planları Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletmelerin içerisinde ürünün kontrol edilmesine yönelik sistematik faaliyetlerin belirlenme metodlarının katılıcılara kazandırılması.

 • PLM (Product Life Cycle Management) Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Ürün devreye alma sürecinden itibaren ürünün satışı ve sahaya sunulmasına kadar olan tüm süreçlerde ürün ömür döngüsünün analiz edilmesi ve adım adım tüm süreçlerde yapılması gerekenlerin anlaşılmasıdır.