Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurumunuzu ve kendinizi geliştirmek için Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kişisel Gelişim Eğitimleri Listemizde yer almayan eğitim içerikleri ve detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz vasıtasıyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 • Duygusal Zeka ve İş Yaşamında Etkileri

  Eğitimin Amacı

  Katılımcıların iş yerinde performanslarını olumsuz yönde etkileyen duygu durumlarıyla baş edebilmek ve olumlu duygu durumlarını arttırabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak.

 • Beden Dili Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca başkalarının beden dilini doğru okumalıyız. Bu eğitim ile ilk izlenim oluşturmada başarı yakalamaları, beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları ayrıca daha etkili, daha profesyonel ve doğru kişisel imaj sergilemeleri amaçlanmaktadır.

 • Çatışma Yönetimi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; yöneticilere ve çalışanlara çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için nasıl yol izleyecekleri anlatılmaktadır.

 • Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Diksiyon; güzel ve etkileyici konuşmak, dili etkin bir biçimde kullanmak, sesin yapısını irdeleyerek konuşma ve hitabet sanatının gerekliliklerini yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

 • Eğiticinin Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; eğitimcilik becerilerini daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini rahatlıkla yürütebilmeleri, sunumda ikna edici olmak, ilgi uyandırmak ve ilham vererek harekete geçirmeyi bilmeyi, eğitim ile alakalı tüm basamakları uygulayarak kendi eğitim programlarını yapabilmeyi öğreneceklerdir.Katılımcılar topluluk önünde konuşma ve iletişim becerileri konusunda da pratik yapma ve kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaktır.

 • Etkili Geri Bildirim Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Çalışanların ve Yöneticilerin ekiplerinin veya kendi gelişim planlarını yaparken geri bildirim alma ve verme konusundaki yetkinliklerini arttırma. Güçlü yönleri ve gelişim alanları konusunda yetkinlik analizi yapabilme becerilerini kazandırma.

 • Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; toplum içinde oluşabilecek her türlü iletişim sorununu çözebilecek, dinleme ve konuşma yeteneklerini son derece geliştirerek, konuşma içerisinde jestlerine, mimiklerine ve diksiyonuna hakim olan, iletişimini empati çerçevesi içerisinde tutan bire

 • Etkili Sunuş ve Beden Dili Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun nasıl hazırlanacağı ve nasıl etkileyeceği sunacağı anlatılmaktadır.Katılımcılar, etkili bir sunum yapabilmenin yöntemlerini öğrenebilecek, etki yaratan sunumlar yapabilmek için beden dilinin doğru kullanmanın önemini kavrayacaklardır.

 • Kişisel Farkındalık Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Kişilerin, bireysel olarak yaşamlarındaki durduğu ve olayları gördüğü noktaları farkındalıkla göstermek, toplumsal olarak daha geniş çerçeveden ilişkiler, sorgulamalar, hedefler, mutluluk, algılama, dinleme, davranış şekilleri gibi birçok açıdan kişinin hem kendi yaşamına hem de ilişkilerine göz atmasına destek olmaktır. Gelişim ve farkındalık sorularıyla yol açmak. Kişilerin düşünce kalıplarının ne olduğunu ve nasıl yaşadıklarını ve nasıl yaşamak istedikleri üzerine gitmek istedikleri yolda pencere açmaktı

 • Liderlik ve Takım Yönetimi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; takım halinde çalışmanın önemi, insanların birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini paylaşmaları ve karşılıklı güven oluşturmalarına yardımcı olacak konuları içermektedir.Aynı zamanda liderlik özelliklerini keşfederek bu özellikleri nasıl daha etkin kullanabilecekleri yetkinlikleri kazanacaklar. Liderlik ve yöneticilik arasında farkları daha net ayrıştırarak var olan liderlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

 • Gölgeler Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Bu program; firmada üst düzey ve orta düzeyde liderlik yapan kişilerin, takımları ve tüm çalışanlar ile nasıl daha iyi sağlıklı ilişki kurulacağını, liderlik kaslarını nasıl daha iyi ve daha etkin kullanacaklarını, kendi liderliklerinde ki güçlü yanlarını, bu güçlü yanlar ile gelişimlerini nasıl daha iyi destekleyerek firma vizyon ve hedeflerine odaklanacaklarını, gölgelerini tanımayı ve hayat dengelerini sağlamayı, kendi değerleriyle hedefleri ve hayalleri için nasıl harekete geçecekleri hakkında ..

 • Satış Teknikleri Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; güvenilir ve çağdaş yöntemler ile müşterilerle doğru iletişim kurma, müşteri ihtiyaçlarını algılama, etkili sunum ve satış yetkinliklerini arttırarak firmalarında karlılık yaratmaları amaçlanmaktadır.

 • Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; stresin yol açtığı sebep ve sonuçları öğrenebilmek, stresi kontrol altına alabilmek, olayların yaratabileceği öfke hissini kontrol alabilmek ve doğru biçimde yönetebilmek anlatılmaktadır.

 • Takım Çalışması Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; takım halinde çalışmanın önemi, insanların birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini paylaşmaları ve karşılıklı güven oluşturmalarına yardımcı olacak konuları içermektedir.Takım oyunları ve görsel eğitim materyalleri ve role play çalışmaları ile desteklenen eğitimin katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

 • Zor İnsanlar ile Başa Çıkma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimde; Zor insan profillerini tanımak, iletişim kurma yöntemleri, zor durumları yönetebilmek, zorlayıcı davranışlar karşısında iletişimi kolaylaştırıcı yaklaşımların nasıl uygulanacağını anlatılmaktadır.Zor durumlar karşısında kontrollü davranarak, bu durumu hem kurum, hem müşteri, hem de kendimiz için Kazan-kazan felsefesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Telefonda İletişim Teknikleri

  Eğitimin Amacı

  Firmanın doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak. Doğru cümle ve soru kalıpları ile iletişimin etkin şekilde devam etmesini sağlayarak firma imajının yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.