Standart Eğitimleri

Standart Eğitimleri

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentileri ile proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kavramının anlaşılmasıdır.

 • ISO 19011:2018 İç Denetçi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO standartlarının kuruluş içerisindeki denetimleri ile tedarikçilerdeki ikinci taraf denetimleri gerçekleştirebilmek için yeterliliklerinin belirlenmesi, denetim planının hazırlanması, denetimin yapılması ve raporlanmasının etkin şekilde yapılmasını sağlamak

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO 14001:2015 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentileri ile proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kavramının anlaşılarak etkin bir çevre yönetim sisteminin ne olduğunun kavranmasıdır.

 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO 45001:2018 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentileri ile proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kavramının anlaşılarak etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ne olduğunun ve nasıl oluşturulacağının kavranmasıdır.

 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO 50001:2018 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması ve etkin uygulama yapılabilmesidir.

 • IRIS ISO TS 22163:2017 Demir Yolu Endüstrisi Standardı Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  IRIS ISO TS 22163:2017 Demiryolu standardına özel gerekliliklerin anlaşılması ve demiryolu endüstrisinin anlaşılarak doğru bir yönetim sistemi uygulayabilmektir.

 • ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  ISO 27001 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması, EK-A’nın kullanılması ve yorumlanması, KVKK ve bilgi güvenliği gerekliliklerin anlaşılmasıdır.

 • ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Proses yaklaşımı yöntemi ile hem süreç hem de kurumsal risklerin etkin şekilde değerlendirilmesi sağlamak. Risk analizi yöntemlerini anlamak ve etkin risk analizi yapabilmek.

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Mevcut Sistem Tanıtımı, İş Sürekliliğinin Yönetilmesi İçin Gereklilikler, Süreç Tasarımı ve Performans Değerlendirme, Kesintili Risklerin Minimize Edilmesi, Veri Analizi ve Geri Bildirim

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması.

 • Süreç Bazlı Risk Yönetimi

  Eğitimin Amacı

  Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce çerçevesinde süreç risklerinin doğru şekilde analiz edilmesi ve risk yönetimi felsefesinin anlaşılmasıdır.

 • Kurumsal Risk Yönetimi

  Eğitimin Amacı

  Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce çerçevesinde süreç risklerinin doğru şekilde analiz edilmesi ve kurumların stratejik hedefleri ile ilişkilendirerek, operasyonel, süreç ve bağlamdan gelen risklerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir.

 • VDA 8D Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması.