Üretim Eğitimleri

Üretim Eğitimleri

 • 5S Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletme yerleşiminin etkin kullanılmasını sağlayarak operasyonel performansın arttırılmasını sağlamak ve görsel fabrika olabilmek.

 • SMED Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletme yerleşiminin etkin kullanılmasını sağlayarak operasyonel performansın arttırılmasını sağlamak ve görsel fabrika olabilmek.

 • TPM Toplam Üretken Bakım Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletme içerisinde etkin bakım uygulaması yaparak arıza sürelerinin düşürülmesini sağlamak ve çalışanları bakım sürecinin bir parçası haline getirebilmek.

 • Yalın Üretim Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  İşletme içerisinde etkin üretim yöntemlerinin uygulanmasını sağlayarak hat akışlarını optimize edebilmek ve operasyonel verimi arttırmak. Veri analizi ile sürekli iyileştirme sağlamak.

 • Yüksekte Çalışma Eğitimi

  Eğitimin Amacı

  Zemin seviyesine göre tehlike yaratabilecek yüksekte yapılan tüm çalışmalarda güvenli çalışma kural, yöntem ve tekniklerini konusunda bu çalışmalarda bulunanları ve/veya yönetenleri uygulamaya yönelik olarak bilgilendirmek.