Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yöneticinin belirlediği hedefe, performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve yönetici arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kendi belirledikleri sonuçlara ulaştırmak için yetkinliklerini artıran, kendi yönetimlerinde geliştiren ve cesaretlendiren ortam ve koşulları yaratan bir eylemdir.
 
Yönetici koçluk hizmeti ile neyi amaçlar?
 
Kendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek, kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetmek, güven oluşturmak, özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak, itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarını arttırmak, yeteneklerini keşfetmek, motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek, iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zamanlarını kaliteli işler için harcamak, hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimi kolaylaştırmak için profesyonel koçluk hizmeti bir araçtır.
 
 
Yönetici Koçluğu Hizmetinden Yöneticinin Kazanımları
 
 • Rekabet ortamı içerisinde sürekli değişen şartlarda yolunu bulması
 • Hedeflerine kolayca ulaşması ve önlerine çıkan engelleri aşma yollarını keşfetmesi
 • Kendilerini ve başkalarını harekete geçiren stratejileri bulması
 • Sorumluluk alanında kuvvetli ve gelişime açık olan yönlerini belirlemesi
 • Bulundukları pozisyonda daha başarılı olması, iş performansının artması
 • Kendi değerleri ve inançları ile uyumlu çalışma ortamı yaratarak, bu değerlere uygun eylem içinde olması sonucu motivasyonunun artırması
 • Gelecekte olmak istedikleri yere ve hedeflerine daha fazla odaklanabilmesi
 • Çalışanlarının performanslarını artırmak adına daha etkin liderlik yapabilmek için mevcut olan becerilerini geliştirmesi
 • İçsel motivasyondan yararlanarak daha verimli ve yaratıcı çalışmalarını açığa çıkarması
 • Kişisel farkındalıklarını artırması
 • Özgüven ve öz disiplin kazanması
 • Yönetim tarzlarını keşfetmesi ve iyileştirmesi
 • Daha iyi ve daha etkin kararlar alması ve uygulama yeteneklerini geliştirilmesi,
 • Alternatifler arası seçim yapabilmesi
 • Etkin karar alma, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik, değişim yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, önceliklendirme vb yetkinlikleri esnetmesi
 • Farklı bakış açılarını keşfetmesi, farklı insan profilleri ile daha etkin biçimde çalışması
 • Güven oluşturma konusunda etkinliğini artırması
 • Başkalarının üzerindeki etkilerini anlaması ve bu etkileri yönetmesi
 • Değerli çalışanlarını bünye içinde tutması
 • İş ve özel yaşamlarında daha fazla denge sağlayarak, kaliteli ve dengeli yaşam sürmesi
 • İç engellerin neler olduğunu tanıması, ve kaygılarının üstesinden gelmesi