AS9100 Aerospace Temel Eğitimi

AS9100 Aerospace Temel Eğitimi
AS9100 Aerospace Temel Eğitimi

AMAÇ:  AS9100 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması ve müşteri özel istekleri ile standart arasında bağın kurulması.

EĞİTİM SÜRESİ:

 • 2 Gün (16 saat) Genel Bilgilendirme veya
 • 3 gün (24 saat) Standardı uygulayacak ve uygulatacak personel için

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Aerospace yapısı ve sektörün tanıtımı
 • Proses yaklaşımı
 • Risk temelli düşünce
 • Yardımcı araçlar
 • OASIS alt yapısı
 • Annex SL yapısı
 • 7 temel yönetim prensibi – Uygulama
 • PUKO döngüsü
 • İlgili taraflar ve beklentilerinin anlaşılması – Uygulama
 • Risk ve fırsat değerlendirmesi – Uygulama
 • Müşteri özel istekleri ve anlaşılması
 • AS9100 maddeleri
 • Operasyonel risk yönetimi - Uygulama
 • Konfigürasyon yönetimi
 • Sahte parça yönetimi
 • PEAR
 • Denetimlerde dikkat edilmesi gerekenler
 • Örnek uygulamalar ve vak’a analizleri
 • Denetimlerde en sık karşılaşılan problemler
 • Vak’a analizleri

KATILIMCI KAZANIMLARI
AS9100 gereklilikleri kapsamında satınalma sürecinin işleyişini anlayacaklardır.

KATILIMCI PROFİLİ
AS9100 standardı ile etkileşimde bulunan her seviyedeki personel.

NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.