AS9100 İç Denetçi Eğitimi

AS9100 İç Denetçi Eğitimi
AS9100 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

AMAÇ:  AS9100 standartlarının kuruluş içerisindeki denetimleri ile tedarikçilerdeki ikinci taraf denetimleri gerçekleştirebilmek için yeterliliklerinin belirlenmesi ve denetimin etkin şekilde yapılmasını sağlamak.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün(16 saat)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • AS9100 temel bilgilendirme
 • AS9100 denetim gereklilikleri
 • Denetim ve denetim türleri
  • 1nci taraf denetim gereklilikleri
  • 2nci taraf denetim gereklilikleri
 • Denetçinin yeterliliği
 • Denetçinin sahip olması kişisel özellikler
 • Denetçinin sahip olması gereken teknik özellikler
  • Örnek olay çalışması
 • Denetimin programlanması
 • Program başkanının yeterliliği
 • Denetçilerin atanması
 • Denetim programının yapılması ve dikkat edilmesi gereken konular
 • Denetimin yapılması
  • AS9100 kapsamında işletme içi denetim uygulamaları
  • AS9100 kapsamında tedarikçi denetim uygulamaları
  • Sahte parça yönetimine ilişkin olarak dikkat edilmesi gerekenler
  • Örnek olay çalışmaları
 • Denetim tekniklerinin uygulanması
  • Proses yaklaşımı ve örnek olay
  • Denetimde risk temelli düşünce ve örnek olay
 • Denetim raporlarının oluşturulması
 • Uygunsuzluk yönetimi
 • Uygunsuzluk yönetimi
 • Denetçilerin değerlendirilmesi
 • Uygunsuzlukların değerlendirilmesi
 • Uygunsuzlukların değerlendirilmesi
 • Denetim programının sonuçlandırılması
  • Sınav

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde ve tedarikçilerde denetim gerçekleştirecek her seviyedeki personel.

NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.