CQI-9 Isıl İşlem Sistemi Değerlendirmesi Eğitimi

CQI-9 Isıl İşlem Sistemi Değerlendirmesi Eğitimi
CQI-9 Isıl İşlem Sistemi Değerlendirmesi

AMAÇ:  CQI-9 kapsamında, müşteri isteklerinin yerine getirilmesi; özel amaçlı CQI-9 eğitimlerinin birebir karşılanması; varsa teknik bilgi ve mevzuata ait eksikliklerin giderilmesi.

EĞİTİM SÜRESİ:
Eğitim süresi, standart eğitimler için 2 gündür. Firmaların özel talepleri doğrultusunda eğitim süresi uzatılabilir; eğer genel kaplama teknikleriyle ilgili detaylı bilgi istenirse, eğitim süresine eklenebilir.

CQI-9 ISIL İŞLEM SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ

 • AIAG Yapısı ve CQI Kılavuzları
 • IATF 16949 ve CQI İlişkisi
 • Tetkikçilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Tetkik Planlama
 • Tetkik Gerçekleştirme
 • Tetkik Raporlama
 • Uygunsuzluk Yönetimi
 • Yönetimin Sorumluluğu ve Isıl İşlem Kalite Planlaması
 • Saha ve Malzeme İdare Sorumluluğu
 • Isıl İşlem Ekipman ve Tesis Kontrolleri
 • İş Denetimi
 • Operatör ve Kontrolcünün Sorumlulukları
 • Ambalaj Gereklilikleri
 • Sevkiyat Gereklilikleri
 • Isıl İşlem Proses Tablolarının Yorumlanması  (A-B-C-D-E-F-G-H)

KATILIMCI PROFİLİ
Isıl İşlem tekniği ile iştigal eden, beyaz yaka kalite, metot-mühendislik, üretim sektörü çalışanları ile istenildiği takdirde kaplama hatları posta başı usta personelleri.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.