MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi Eğitimi

MLA Olgunluk Seviyesi Güvencesi Eğitimi
MLA OLGUNLUK SEVİYESİ GÜVENCESİ EĞİTİMİ  (Maturity Level Assurance)

AMAÇ:  Proje planlama aşamasında MLA yaklaşımını kullanarak projelerin devreye alınmasını sağlamak.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün  (16 saat)

MLA OLGUNLUK SEVİYESİ GÜVENCESİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

  • MLA arka plan
  • MLA amaç, hedef ve kapsamı
  • Risk seviyelendirmesi
  • ML0-ML7 incelenmesi
  • Her olgunluk seviyesinin arkasındaki ölçüm kriterlerinin anlaşılması
  • APQP ve MLA kıyaslaması
  • MLA değerlendirme, raporlama ve eskalasyon gereklilikleri

KATILIMCI PROFİLİ

Eğitim sonunda katılımcılar ürün geliştirme aşamalarında risk seviyelendirme yapabilecekler ve proje yönetimi kabiliyeti kazanabileceklerdir.