VDA 6.5 Ürün Denetimi Eğitimi

VDA 6.5 Ürün Denetimi Eğitimi
VDA 6.5 ÜRÜN DENETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1. Ön Söz
2. Amaç ve Uygulama Alanı
3. Ürün Denetimi Sırası
4. Denetim Programı

4.1. Denetim Programının Tanımlanmasına Yönelik Girdiler
4.2. Denetim Programı Şartları
4.3. Denetim Programı Kapsamı
4.4. Denetim Programının Uygulanması
4.5. Denetim Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

5. Denetim Planı

5.1. Kontrol Karakteristikleri ve Gereklilikleri
5.2. Test Ekipmanları ve Test Edilecek Parça Sayısı
5.3. Test Parçaları İçin Gereklilikler

5.3.1. Parçaların Uzaklaştırılması
5.3.2. Parça Etiketleme
5.3.3. Parçaların Taşınması ve Paketlenmesi
5.3.4. Ürün Dönüşleri 

5.4. Referans Dokümanlar

6. Ürün Denetiminin Tamamlanması
7. Denetim Raporu

7.1. Sapmaların Raporlanması

8. Denetim Sonrası Faaliyetlerin Başlatılması

8.1. Acil Aksiyonlar
8.2. Bilgi Transferi

9. Ürün Denetçilerinin Nitelikleri

9.1. Ürün Denetçileri
9.2. Ek Sorumluluklar

10. Referans Dokümanları
11. Tanımlar ve Tarifler

KATILIMCI KAZANIMLARI:

  • Ürün Denetçiliği Kavramının ve IATF 16949 Standardı ile İlişkisinin Anlaşılması
  • Alman Müşterilerin Özel İsteklerinin Anlaşılması
  • Ürün Denetim Planı Yapılırken Önceliklendirme Kabiliyetinin Kazanılması

KATILIMCI PROFİLİ:

Ürün denetimi aşamasında bulunan her seviye personel

NOT:  Eğitmen yetkinliğini VDA QMC’de kazanmıştır.