SMED Eğitimi

SMED Eğitimi
SMED Eğitimi

AMAÇ: İşletme yerleşiminin etkin kullanılmasını sağlayarak operasyonel performansın arttırılmasını sağlamak ve görsel fabrika olabilmek.

EĞİTİM SÜRESİ:
2 Gün  (Temel eğitim olup eğitim süresi ihtiyaca göre uzatılabilir)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Üretim Yönetimi Sistemlerinin Tarihçesi
  • Üretimde verimliliği artırma yöntemleri
  • Yalın üretim sistemleri ve kayıp analizi
  • Katma değer yaratan işlerin belirlenmesi
  • Katma değer yaratmayan işlerin belirlenmesi
  • Örnek uygulamalar

EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

  • Üretim esnasındaki dahili ve harici süreçleri ayırma becerisi
  • Temel anlamda üretim verimlilik iyileştirmeleri yapabilme
  • Üretim sistemlerine ilişkin bakış açısı geliştirebilme

EĞİTİM KATILIMCI PROFİLİ
Üretim ve metod bölümlerinde çalışan her kademe personel

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.