TPM Toplam Üretken Bakım Eğitimi

TPM Toplam Üretken Bakım Eğitimi
TPM Toplam Üretken Bakım Eğitimi

AMAÇ:  İşletme içerisinde etkin bakım uygulaması yaparak arıza sürelerinin düşürülmesini sağlamak ve çalışanları bakım sürecinin bir parçası haline getirebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Toplam üretken bakım süreci
  • Toplam üretken bakım aşamaları
  • 1nci seviye bakım
  • Planlı bakım
  • Kestirimci bakım faaliyetleri

EĞİTİM İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

  • Arıza önleme metodları geliştirmeye yönelik bakış açısı kazanma
  • Bakım faaliyetlerini önceliklendirme beceri kazanma
  • Bakım etkinlik değerlendirme kabiliyeti kazanma

EĞİTİM KATILIMCI PROFİLİ
Her kademe de yer alan bakım personeli

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.