ISO Geometrik Toleranslandırma Eğitimi

ISO Geometrik Toleranslandırma Eğitimi
ISO Geometrik Toleranslandırma Eğitimi

AMAÇ:  Tasarımcılar, ölçmeciler, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için geometrik toleranslandırma kavramlarını kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak.

EĞİTİM SÜRESİ:

Bilgilendirme Eğitimi:  3 Gün (24 saat) Teknik resimler üzerinde yapılmış toleranslandırmaların analiz edilip değerlendirilmesi.
Kullanıcı Eğitimi:  4 Gün (32 saat) Ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, basit tasarımlarda toleranslandırma uygulamaları,
Tasarımcı Eğitimi:  5 gün (40 saat) Daha gelişmiş tasarım uygulamaları, ileri düzey analiz, Karmaşık toleranslandırmaların ölçülmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-  TEKNIK ILETIŞIM VE NORMLARIN GELIŞIMI, GEREKLILIKLERI
2-  TOLERANSLANDIRMA KAVRAMI VE GEOMETRIK TOLERANLANDIRMANIN ELEMANLARI
3-  BOYUTSAL VE GEOMETRIK TOLERANSLANDIRMADA ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME KRITERLERI, BAĞIMSIZLIK PRENSIBI, ÖRTÜ ŞARTI.

4-  GEOMETRIK TOLERANSLANDIRMA

 • Geometrik toleranslandırmanın gösterimi
 • Toleranslandırılan elemen kavramı
 • Tolerans bölgelerinin oluşumu

4.1  ŞEKİL TOLERANSLARI;

 • Doğrusallık, Dairesellik, Düzlemsellik, Silindiriklik, Formu olan bir çizgi
 • Formu olan bir yüzey
 • Sapma kavramı. Şekil toleranslarının ölçme ve onay prensipleri.

4.2  YÖN TOLERANSLARI;

 • Eğiklik, Paralellik, Diklik. Formu olan bir çizgi, Formu olan bir yüzey, Yön toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.

4.3  YER BELİRLEME TOLERANSLARI;

 • Konum toleranslandırması, Eş merkezlilik, Eş Eksenlilik, Simetriklik,
 • Formu olan çizgi, Formu olan yüzey.
 • Yer belirleme toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.

4.4  SALGI ( YALPALAMA ) TOLERANSLARI

 • Radyal ve aksiyal Basit salgı, Radyal ve aksiyal toplam salgı
 • Salgı toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.

5-  TANIMLANMIŞ REFERANSLAR

5.1  Referans, Tanımlanmış referans kavramı ve ölçmede belirleme
5.2  Basit Referanslar
5.3  Ortak Referanslar
5.4  Grup Referansı
5.5  Referanslar Sistemi
5.6  Kısmi Referanslar

6-  KONUMUN TOLERANSLANDIRILIMLASI

6.1  Konumlandırma, Konum elemanı ve Konum ölçüsü kavramları
6.2  Bir elemanın konumlandırılması
6.3  Bir elemanlar grubunun konumlandırılması
6.4  Bir elemanlar grubunun, bir başka elemanlar grubuna göre konumlandırılması

7-  ENÇOK MALZEME PRENSIBI

7.1  Ençok malzeme kavramının kullanım, ihtiyaç gereklilikleri.
7.2  Ençok malzeme grafiklerinin oluşturulması.
7.3  Ençok malzemede sıfır tolerans bölgesi kavramı ve kullanım amacı
7.4  Ençok malzeme prensibinin toleranslandırılmış elemanda kullanımı
7.5  Ençok malzeme prensibinin referanslarda kullanımı
7.6  Enaz malzeme şartı

8-  İZDÜŞÜM TOLERANS BÖLGESI

8.1  İzdüşüm Tolerans bölgesinin kullanım ihtiyaçları ve nedenleri
8.2  Yeri değiştirilmiş tolerans bölgesi ise sorunların çözümü
8.3  Normun uygulama prensipleri

9-  PROFILLERIN TOLERANSLANDIRILMASI

9.1  Formu olan bir yüzeyin ölçülendirme prensipleri
9.2  İdeal geometri tanımı ve oluşturulması
9.3  Tolerans bölgesinin oluşturulması
9.4  Tolerans bölgesinin referansa bağlı konumlanması

10-  RIJIT OLMAYAN PARÇALARIN TOLERANSLANDIRILMASI

10.1  Rijit olmayan parça tanımı ve bu parçaların ölçülendirilmesi
10.2  Serbest pozisyon toleranslandırması
10.3  Gerilim altında toleranslandırma ve gerilim tanımlaması

11-  KONILERIN TOLERANSLANDIRMASI

11.1  Konilerin boyutsal tanımlanması
11.2  Konik tolerans bölgesinin tanımlanması
11.3  Koninin şekil olarak geometrik toleranslandırılması
11.4  Bir veya daha fazla referansa göre koninin geometrik toleranslandırılması

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.