POKA-YOKE Eğitimi

POKA-YOKE Eğitimi
POKA-YOKE EĞİTİMİ İÇERİĞİ

AMAÇ:

İşletme içerisinde hata önleme yöntemlerinin anlaşılması ve doğru şekilde yönetilmesidir.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün (8 saat)

KATILIMCI SAYISI: 14 Kişi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Poka-yoke tanımı
 • Poka-yoke ve Otomatik Kontrol Arasındaki Farklar
 • Yönetim Sistemleri Özelinde Risk Analizi ve Poka-yoke İlişkisi
 • Poka-yoke ve FMEA
 • Ürün Güvenliği ve Poka-yoke
 • Müşteri Özel İsteklerinin Değerlendirilmesi
 • Proses Tasarımı Maliyeti ve Poka-yoke Endüstri 4.0 İlişkisi
 • VDA AIAG Proses FMEA Olasılık ve Saptanabilirlik İlişkisi (Poka-yoke kapsamında)
 • FMEA Saptanabilirlik ve Kontrol Planları Arasındaki İlişki (Poka-yoke kapsamında)
 • Prosesteki Kontrollerin Değişikliğine İlişkin Olarak Risk Değerlendirme
 • Poka-Yoke Kontrolleri ve Bakımı (Kalıp, Makine Bakım vb.)
 • Poka-Yoke’lerin Doğrulanması
 • Poka-Yoke ve SPC İlişkisi
 • Poka-Yoke’ler ve Ölçüm Sistemi Analizi İlişkisi (MSA)


KATILIMCI KAZANIMLARI:

 • Hata önleme kavramının anlaşılması
 • FMEA ve poka-yoke arasında ilişki kurabilme ve kontrol planlarına aktarabilme
 • Poka-yoke bakım ve kontrollerinin anlaşılmasıdır.


KATILIMCI PROFİLİ:

 • İşletme içerisinde, arge, ürge, yeni ürün devreye alma bölümünde çalışanlar,
 • Proses tasarımı yapan personel,
 • Makine, kalıp ve aparat bakımı personeli ve kalite kontrol çalışanlarıdır.

NOT:  Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim içeriği ve süresi değişebilir.