Ölçme Kontrol Eğitimi

Ölçme Kontrol Eğitimi
Ölçme Kontrol Eğitimi

AMAÇ:  Boyutsal ölçme ve kontrol araçlarının tanınmak, kullanma bilgi ve becerisi kazanmak.Amaca uygun ölçme ve kontrol araçlarının belirlenmesi ve seçilmesi için gereken bigiye sahip olmak. Ölçme ve kontrol araçlarının güvenirliğinin izlenebilmesi.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün (8 saat)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-  Ölçme ve kontrol kavramlarının öğrenilmesi ve özellikleri

1.1  Ölçüm belirsizliği kavramı
1.2  Ölçme denemeleri çalışması

2-  Ölçme ve kontrol araçlarının tanınması.

2.1  Ölçme kavramı amacı ve uygulama detayları
2.2  Kontrol kavramı amacı ve uygulama detayları
2.3  Ölçme ve Kontrol araçlarının kullanım özellikleri

3-  Ölçme araçlarının kullanılması

3.1  Kullanımda fiziksel etkiler, ölçümü etkileyen kriterler
3.2  Kumpas, mikrometre kullanımı
3.3  Vernier bölüntülerinin okunması
3.4  Komparatörler ve hassasiyetlerine göre kullanımı
3.5  Mastarlar ve kullanımı
3.6  Pnömatik kontrol sistemleri

4-  Yüzey kontrol ve açı ölçme araçları

4.1  Araçların özellikleri
4.2  Kullanım şekilleri

5-  Kalibrasyon ve Etalonaj

5.1  Kalibrasyonun gerekleri
5.2  Etalonaj zinciri

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.