Teknik Resim Eğitimi

Teknik Resim Eğitimi
Teknik Resim Eğitimi

AMAÇ:  Teknikte ortak dil Teknik resim. Tasarımcılar, ölçmeciler, üretimciler, kaliteciler, satınalmacılar ve prosesin tüm süreçlerinde görevli çalışanlar için teknik resim iletişimin temel şartıdır. Katılımcıların teknik resmi kullanabilir seviyede bilgi sahibi olmalarını buna  bağlı olarak ortak bir dil oluşturmak ayrıca müşteri imalatçı ilişkilerinde doğru ve yeterli  seviyede iletişim oluşturulmasını sağlamak eğitimin amacıdır.

EĞİTİM SÜRESİ:
Bilgilendirme Eğitimi:  2 Gün  (16 saat)  Teknik resimi temel seviyede öğrenmek isteyen veya bilen çalışanlar arasında bilgi eşitlemesi sağlamak için.
Kullanıcı Eğitimi:  3 Gün  (24 saat)  Orta seviyede teknik resim çizimleri yapması gereken veya her seviyede çizilmiş teknik resimleri güvenilir şekilde okuma becerisine sahip olması gereken çalışanlar için.
Tasarımcı Eğitimi:  4 gün  (32 saat)  İleri seviyede karmaşık projeleri çizmek için gereken teknik resim bilgisine sahip olmak isteyenler için.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-  Teknik iletişim ve önemli normlar
2-  İzdüşümler

2.1  Eşlenik izdüşüm ve epür düzlemi
2.2  Noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü, yüzeylerin izdüşümü, cisimlerin izdüşümü, teğet kenarların izdüşümü

3-  Cisimlerin Görünüşleri ve Görünüşlerinin Seçilmesi

3.1  Öngörünüş seçimi ve önemi
3.2  Ölçülendirme yardımı ile görünüş belirleme
3.3  Üç görünüş oluşturma prensipleri
3.4  Çoklu görünüş oluşturma şartları ve prensipleri
3.5  Çok detaylı cisimlerin teknik resminin oluşturulma kuralları
3.6  Yardımcı görünüş oluşturulma kuralları ve gereklilikleri
3.7  Eğik yüzeylerde görünüş oluşumu
3.8  Görünüşlerin oluşturulmasında çizgilerin öncelikleri

4-  Teknik Resim Okuma

4.1  Görünüşleri verilen cismin anlaşılması için temel Teknik resim okuma prensipleri Boşaltma yöntemi, birleştirme yöntemi.
4.2  Alıştırmalar ile pekiştirme.

5-  Kesitler

5.1  Kesit görünüş oluşturma kuralları
5.2  Tam kesit, Yarım kesit, Kısmi Kesit, Profil kesit, Kademeli kesit, Döndürülmüş kesit
5.3  Kesit görünüş oluşturma alıştırma çalşması

6-  Ölçülendirme

6.1  Ölçülendirmenin temel kuralları
6.2  Boyut ölçülendirmesi ve konum ölçülendirmesi sistemleri
6.3  Farklı durumlar için ölçülendirme teknikleri
6.4  Pah, kenar ölçülendirmesinde yöntemler
6.5  Ölçülendirme alıştırma çalışmaları

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.