Kontrol Planları Eğitimi

Kontrol Planları Eğitimi
Kontrol Planları Eğitimi

AMAÇ:  İşletmelerin içerisinde ürünün kontrol edilmesine yönelik sistematik faaliyetlerin belirlenme metodlarının katılıcılara kazandırılması.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün  (8 Saat)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1-  Kalite Kontrol Sistematiği
2-  Kontrol Planları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar

2.1  Proses Verilerinin Analizi
2.2  Müşteri Verilerinin Analizi
2.3  Kontrol Frekanslarının Belirlenmesi
2.4  Kontrol Metodlarının Belirlenmesi
2.5  Ölçüm ve Ölçümcü Sistematiklerinin Belirlenmesi

3-  Prototip Kontrol Planı Hazırlanması

3.1  DFMEA Blok Diagram İle İlişkisi
3.2  DFMEA İle İlişkisi
3.3  Kritik Karakteristiklerin Tayini

4-  Ön Seri Kontrol Planlarının Hazırlanması

4.1  PFMEA İle İlişkisi
4.2  Kritik Karakteristiklerin Doğrulanması

5-  Seri Üretim Kontrol Planlarının Hazırlanması

5.1  Seri Üretim Kontrol Adımlarının Belirlenmesi
5.2  Seri Üretim İş Akışı Kontrol Kriterlerinin Belirlenmesi
5.3  Seri Üretim Esnasında Kritik Karakteristiklerin Kontrol Altında Tutulması

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde ürün kontrol kriterlerinin belirlenmesinde rol alan ve kontrol planlarını hazırlayan personel ile kontrolcüler

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.