SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi

AMAÇ:  : Dağılım, yayılım, proses yeterliliği, proses kararlılığı, aşırı ayar gibi kavramların anlaşılması ve Cp, Cpk, Pp, Ppk ilişkini anlamak. İstatistiksel tekniklere hakim olmak.

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • IATF ve spc ilişkisi
 • IATF ve müşteri özel istekleri ilişkisi
 • IATF ve özel karakteristik ilişkisi
 • Histogram
 • Konum
 • Yayılım
 • Standart sapma
 • Varyasyon ve varyasyon kaynakları
 • Varyasyon kaynaklarının azaltılması
 • Kontrol dışılık sinyalleri ve yorumlanması
 • Cp, Cpk ilişkisi
 • Cpk, Ppk ilişkisi
 • Z testleri ve uygulama
 • X-R kartı ve uygulama
 • X-MR kartının değerlendirilmesi
 • P kart
 • U kart
 • Stop light kartı ve uygulama

SPC EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • SPC Terminolojisinin Anlaşılması
 • Temel İstatistik Bilgisi
 • SPC Kavramlarını Öğrenme ve Yorumlayabilme
 • SPC Uygulayabilme

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.