PLM (Product Life Cycle Management) Eğitimi

PLM (Product Life Cycle Management) Eğitimi
PLM (Product Life Cycle Management) Eğitimi

AMAÇ:  Ürün devreye alma sürecinden itibaren ürünün satışı ve sahaya sunulmasına kadar olan tüm süreçlerde ürün ömür döngüsünün analiz edilmesi ve adım adım tüm süreçlerde yapılması gerekenlerin anlaşılmasıdır.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün (16 saat)

KATILIMCI SAYISI:   14 Kişi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Ürün Güvenliği
  • Yeni ürün tasarımı aşamasında ele alınması gereken girdiler
  • Ürün güvenliğine ilişkin olarak yasal şartlar ve şirket olarak sorumluluklarınız (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
  • Ürün güvenlik kanunu
  • Recall
  • Removal
 • Ürün Bütünlüğü (Product Integrity) (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
  • Fabrikasyon sorumluluğu
  • Tasarım sorumluluğu
  • Tasarım girdilerinin değerlendirilmesi
  • Maliyetlerin analiz edilmesi
  • DFMEA’da dikkat edilmesi gerekenler
  • Tasarım BOM, Tedarikçi BOM, Üretim BOM, Servis BOM arasındaki farklar
  • Talimat sorumluluğu
  • Rakiplerin ürünlerinin takip edilmesi sorumluluğu
  • Ürünlerin piyasada gözlemlenmesi sorumluluğu
 • Ürün Bütünlüğü Kapsamında Ürün Ömür Döngüsü (örnek yaşanmış olaylar ile birlikte)
  • Güncel teknik seviye
  • Güncel teknolojik seviye (state of art)
  • Satış sonrası faaliyetleri ve ürün ömür döngüsü içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği
  • İşletme içerisindeki verilerin değerlendirilmesi ve ürün değişikliklerine/geliştirme prosesine aktarılması
  • Ürün değişiklik yönetimi
 • Ürün Uygunluğu (CoP)
  • Ürün ömür döngüsü kapsamında uluslararası portalların kullanılması (KBA, RAPEX, NHTSA)
  • İşletme içi faaliyetler
  • Sahte parça yönetimi
  • Yetkinliklerin periyodik olarak gözden geçirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde özellikle proje devreye alma sürecinde (tasarım ve proses tasarım dahil) ve satış ile satış sonrası hizmetler ekibi personeli ile kaliteciler.

KATILIMCILARIMIZIN KAZANIMLARI

 • Ürün güvenliğinin ne demek olduğunun anlaşılması,
 • Ürün tasarım sürecinde ele alınması gereken tüm bilgilerin ne olduğunun öğrenilmesi,
 • Uygun ürün devreye alma sürecinin adımlarının anlaşılması ve
 • Ürün ömür döngüsü içerisinde dikkat edilmesi gereken temel başlıkların kavranması hedeflenmektedir.

NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.