MSA Ölçüm Sistemleri Eğitimi

MSA Ölçüm Sistemleri Eğitimi
MSA Ölçüm Sistemleri Analiz Eğitimi

AMAÇ:  AIAG MSA referans kitapçığı çerçevesinde MSA uygulamalarının sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak

EĞİTİM SÜRESİ:  1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Ölçme ve Ölçüm Prosesi Nedir?
 • IATF 16949 ve Kalibrasyon İlişkisi
 • IATF 16949 ve MSA İlişkisi
 • Ölçüm Sistemlerinde Değişkenler
 • Ölçüm Belirsizliği
 • MSA ve Kalibrasyon İlişkisi
 • Nitel MSA ve Uygulama
  • Rehber Tabloların Yorumlanması
  • MSA Kabul Kriterleri ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
 • Nicel MSA ve Uygulama
  • AV, EV, PV, GRR ve ndc İlişkisi
  • Vak’a çalış MSA Kabul Kriterleri ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
 • Tahribatlı - Tahribatsız Muayeneler ve Değerlendirme

MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZ EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • MSA Terminolojisinin Anlaşılması
 • Temel İstatistik Bilgisi
 • Nitel ve Nicel MSA Arasındaki Farklar
 • MSA Uygulayabilme

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerdeki kalite, üretim, proje, laboratuvar, müşteri temsilcileri dahil olmak üzere MSA çalışmalarında yer alan her seviye personel

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.