ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

AMAÇ:  ISO 14001:2015 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentileri ile proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kavramının anlaşılarak etkin bir çevre yönetim sisteminin ne olduğunun kavranmasıdır.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Annex SL Yapısı ve Yeni Revizyonun Getirdikleri
 • Çevre Yönetim Sistemi Uygulama İhtiyacı
 • Süreç Yaklaşımı
 • İlgili Taraflar ve Bağlam Kavramlarının Anlaşılması
  • Uygulama
 • Liderlik
 • Risk ve Fırsat Değerlendirmeleri
  • Uygulama ve Workshop
 • Kaynaklar
 • Operasyonel Kontrol
  • Uygulama ve Workshop
 • Performans Değerlendirme
 • Sürekli İyileştirme

ISO 14001:2015 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Sistem mantığının algılanması
 • Sistemlerin tasarlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ
Tüm Çalışanlar

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.