IRIS ISO TS 22163:2017 Demir Yolu Endüstrisi Standardı Eğitimi

IRIS ISO TS 22163:2017 Demir Yolu Endüstrisi Standardı Eğitimi
IRIS ISO TS 22163:2017 Demiryolu Organizasyonları için İş Yönetimi Gereklilikleri Standart Eğitimi

AMAÇ: IRIS ISO TS 22163:2017 Demiryolu standardına özel gerekliliklerin anlaşılması ve demiryolu endüstrisinin anlaşılarak doğru bir yönetim sistemi uygulayabilmektir.

ISO TS 22163:2017 gerekliliklerinin anlaşılması ve kurum içi uygulama alanlarının belirlenmesidir.

EĞİTİM SÜRESİ:   2 Gün  (16 saat)  Temel Bilgilendirme

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Grup üyeleri ve IRIS Grubunun Tanıtımı
 • ISO 9001:2015 Temel Yapısı
 • Geçiş Yapısının Tanıtımı ve Annex SL
 • Organizasyon Türleri
 • Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçlerinin Belirlenmesi ve Anlaşılması
 • Demiryolu Yapısında Liderlik
 • Planlama
  • Risk ve Fırsatların Belirlenmesi
  • Değişiklik Yönetimi
 • Destek, İnsan ve Ekipman Kaynaklarının Yönetilmesi ve Belirlenmesi
 • Operasyon
  • Proje Yönetimi ve İlk Parça Onay Yapısı, Değişiklik Yönetimi
  • Üretim
  • Satınalma
  • Planlama
 • Performans Değerlendirme
 • Sürekli İyileştirme, Düzeltici Faaliyet ve Standartlaştırma
 • Sınav ve Geri bildirim

KATILIMCI PROFİLİ
IRIS ISO TS 22163:2017 yapısı içerisinde yer alan her seviye personel

NOT:  2 günlük eğitim bilgilendirme ve farkındalık kazanma üzerine olup, eğitim ihtiyacı beklentiye göre genişletilebilir. Sistemci personel için, kalite yönetim sistemi sorumluları ve yöneticiler için 3 gün ve üzeri eğitimler tavsiye edilir.