ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

AMAÇ: ISO 27001 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması, EK-A’nın kullanılması ve yorumlanması, KVKK ve bilgi güvenliği gerekliliklerin anlaşılmasıdır.

ISO TS 27001:2017 gerekliliklerinin anlaşılması ve kurum içi uygulama alanlarının belirlenmesidir.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Annex SL Yapısı ve Yeni Revizyonun Getirdikleri
 • BGYS Uygulama İhtiyacı
 • Süreç Yaklaşımının Anlaşılması
 • Varlık Kavramı
 • BGYS Genel Risk ve Fırsat Analizi
 • İlgili Taraflar ve Bağlam Kavramlarının Anlaşılması
 • Varlık Envanteri Çalışmalarının Yapılması
 • Liderlik
 • Risk ve Fırsatlar
 • Varlık Envanteri Risk Değerlendirmesi
 • Destek
 • Operasyonel Kontrol
 • Olay İhlallerinin Analizi
 • Performans Değerlendirme
 • Sürekli İyileştirme
 • EK-A’nın Analizi
 • Uygulama ve Workshop

ISO 27001:2017 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Sistem mantığının algılanması
 • Varlık envanteri çıkarma ve risk analizlerinin yapılabilmesi
 • EK-A’nın anlaşılması
 • Bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olunması 

KATILIMCI PROFİLİ
Tüm Çalışanlar

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.