VDA 8D Eğitimi

VDA 8D Eğitimi
VDA 8D Eğitimi

AMAÇ: Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması.

EĞİTİM SÜRESİ:
Eğitim süresi, standart eğitimler için 2 gündür. Firmaların özel talepleri doğrultusunda eğitim süresi uzatılabilir

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. İyi bir problem çözme
 2. Problem çözme sürecinin öğeleri (proses yaklaşımı)
 3. Problem çözme ve standart ilişkisi
 4. VDA 8D yaklaşımı
 5. VDA Hata Neden Kategorileri (QDX)
 6. Doğru kök neden analizi
 7. Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ilişkisi
 8. Hata önleme yöntemleri (Tasarım FMEA ile Proses FMEA’nın seri üretimdeki uygunsuzluk ilişkisi)
 9. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi ve ürün güvenliği ilişkisi
 10. Kurumsal bilginin entegrasyonu
 11. Doğru problem çözme süreci

KATILIMCI PROFİLİ
İşletme içerisinde problem çözme sürecinde bulunan her seviye personel.

NOT: İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.