ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

AMAÇ:  ISO 50001:2018 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentilerinin anlaşılması ve etkin uygulama yapılabilmesidir.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Revizyon Nedenleri ve Annex SL Yapısı
 • 50003 ve 50006 Perspektifi
 • Süreçler Bazlı 50001 (Madde4)
  • Enerji Yönetim Sistemi Temel Unsurları ve Süreç Bazlı Değerlendirme
 • 50001 Standardında Liderlik ( Madde 5 )
  • Enerji Yöneticisi, Enerji Ekibi
 • Risk Değerlendirmesi ve Enerji Boyutları ( Madde6)
  • Risk Analizleri
  • Enerji Yasal Şartlar
  • Enerji Verimliliği Kavramı ve Enerji Değerlendirmesi
  • Enerji Boyutları
  • Enerji Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Kaynaklar (Madde7)
 • Operasyonel Kontrol (Madde8)
  • İşletmelerin içerisinde Enerji Yönetim Sisteminin Uygulama Unsurları
   • Örnek Çalışmalar ve Enerji Yönetim Sisteminin Anlaşılmasına Yönelik Video Görsel (20 dk)
    • Enerji Yönetim Sistemi Uygulaması (Bu aşamada uygulama yapılmaktadır)
    • Enerji Yönetim Sistemi Çerçevesinde Uygulama Örnekleri
 • Performans Değerlendirme (50006 bakış açısı) ( Madde9)
  • Enerji Normalizasyonu
 • Sürekli İyileştirme  (Madde10)

ISO 50001:2018 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi
 • Enerji tasarruf alanlarını anlaşılması
 • Enerji verimliliği kavramının anlaşılması ve işletme içerisinde uygulama alanlarının anlaşılması
 • Sistem mantığının anlaşılması

KATILIMCI PROFİLİ
Tüm Çalışanlar

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.