Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

AMAÇ:  Doğru problem tanımlamasının yapılarak üretim işletmelerinde etkin problem çözme tekniklerinin uygulanması ve kurumsal bilgi olarak doğru şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması.

EĞİTİM SÜRESİ:
Eğitim süresi, standart eğitimler için 2 gündür. Firmaların özel talepleri doğrultusunda eğitim süresi uzatılabilir.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

 • Beyin alıştırmaları
 • İyi bir problem çözme
 • Problem çözme sürecinin öğeleri (proses yaklaşımı)
 • Problem çözme ve standart ilişkisi
 • Problem çözme yöntemleri (G8D, Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası)
 • Doğru kök neden analizi
 • Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet ilişkisi
 • Hata önleme yöntemleri (Tasarım FMEA ile Proses FMEA’nın seri üretimdeki uygunsuzluk ilişkisi)
 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi ve ürün güvenliği ilişkisi
 • Kurumsal bilginin entegrasyonu
 • Doğru problem çözme süreci

KATILIMCI PROFİLİ
İşletme içerisinde problem çözme sürecinde bulunan her seviye personel.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.