ISO 19011:2018 İç Denetçi Eğitimi

ISO 19011:2018 İç Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

AMAÇ: ISO standartlarının kuruluş içerisindeki denetimleri ile tedarikçilerdeki ikinci taraf denetimleri gerçekleştirebilmek için yeterliliklerinin belirlenmesi, denetim planının hazırlanması, denetimin yapılması ve raporlanmasının etkin şekilde yapılmasını sağlamak

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün (16 saat)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Denetim ve denetim türleri
 • Denetçinin yeterliliği
 • Denetçinin sahip olması kişisel özellikler
 • Denetçinin sahip olması gereken teknik özellikler
  • Örnek olay çalışması
 • Denetimin programlanması
 • Program başkanının yeterliliği
 • Denetçilerin atanması
 • Denetim programının yapılması ve dikkat edilmesi gereken konular
 • Denetimin yapılması
  • Örnek olay çalışmaları
 • Denetim tekniklerinin uygulanması
  • Proses yaklaşımı ve örnek olay
  • Denetimde risk temelli düşünce ve örnek olay
 • Denetim raporlarının oluşturulması
 • Uygunsuzluk yönetimi
 • Denetim etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Denetçilerin değerlendirilmesi
 • Uygunsuzlukların değerlendirilmesi
 • İyileştirme noktalarının tayini
 • Denetim programının sonuçlandırılması
  • Sınav

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde ve tedarikçilerde denetim gerçekleştirecek her seviyedeki personel.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.