ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Mevcut Sistem Tanıtımı
  • İş Sürekliliğinin Yönetilmesi İçin Gereklilikler
  • Süreç Tasarımı ve Performans Değerlendirme
  • Kesintili Risklerin Minimize Edilmesi
  • Veri Analizi ve Geri Bildirim

ISO 22301 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

  • İş Sürekliliği Kavramlarının Algılanması
  • Kesintili Risklerin Tanımlanması
  • Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi

ISO 22301 EĞİTİMİ KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler.