ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

AMAÇ:

ISO 45001:2018 standardı çerçevesinde katılımcılar tarafından standardın beklentileri ile proses yaklaşımı ve risk temelli düşünce kavramının anlaşılarak etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ne olduğunun ve nasıl oluşturulacağının kavranmasıdır.

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün:  İşletme içerisinde uygulayıcılar için farkındalık kapsamında,
2 Gün:  İşletme içerisinde ÇİSİG Yönetim Sistemi Sorumluları gibi kişilerin katılacağı organizasyonlar için önerilir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Annex SL Yapısı
 • OHSAS 18001’den ISO 45001’e Geçiş Nedenleri
 • İşletmenin Bağlamı ve İlgili Taraflarının Tanınması
 • Süreç Bazlı ISG Sisteminin Entegrasyonu
 • PUKÖ Döngüsü
 • Liderlik ile Katılım ve Danışma Sonuçlarının Ele Alınması
 • ISG Risk Etki Değerlendirmeleri ve Uyum-Uygunluk Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi
 • Kaynaklar ve Destek Unsurlarının Belirlenmesi
 • Kurumsal Bilginin Tanımlanması ve ISG Risk Analizlerinin Ele Alınması
 • Operasyonel Kontrol
 • Performans Değerlendirme
 • ISG Kazaları ve Düzeltici Faaliyetler
 • Sürekli İyileştirme

ISO 45001  EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

 • Sistem mantığının algılanması
 • Sistemlerin tasarlanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde çalışan alt ve orta düzey yöneticiler ve amirler.

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.