ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi

AMAÇ:  Proses yaklaşımı yöntemi ile hem süreç hem de kurumsal risklerin etkin şekilde değerlendirilmesi sağlamak. Risk analizi yöntemlerini anlamak ve etkin risk analizi yapabilmek.

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Mevcut Sistem Tanıtımı
  • İş Risk Yönetimi İçin Gereklilikler
  • Potansiyel Risklerin Belirlenmesi
  • Önlem Planlarının Hazırlanması
  • Veri Analizi ve Geri Bildirim

ISO 31000 EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

  • Risk Yönetimi Sistem Kavramlarının Algılanması
  • Potansiyel Risklerin Tanımlanması
  • Mevcut sistemlerde performans değerlendirme bakış açılarının geliştirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ
İşletmelerde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler ile amirler

NOT:  İçerik, yapılan ihtiyaç analizi sonuçları doğrultusunda, geliştirilebilir veya konu akış süreleri değiştirilebilir.